T124. Twijfel niet aan de verbinding

Onbekend

Al is je twin met een ander, twijfel niet aan de verbinding. Die zal er altijd zijn. Wat niet wil zeggen dat je niet moet loslaten. De andere relatie kan ook echte liefde zijn, zelfs beter zijn voor de ander in het dagelijks leven. Twinliefde is een deel van een mens. Het ene doet geen afbreuk aan het andere en vice versa.