S050. 6 jaar als zielsverwanten

Mieke

Anne-mie en ik werken in een leefgroep met 10 dove kinderen met allemaal bijkomende leerstoornissen, gedragsstoornissen, mentale retardatie, autismespectrumstoornissen, ADHD, dyspraxie,… In deze mengelmoes van kinderen vinden anne-mie en ik elkaar wel… Vanaf het begin voelden we dat we op dezelfde golflengte zaten. Op gebied van de werking in de leefgroep voelden we elkaar ook feilloos aan, wat de noden van de kinderen zijn; de aanpak met aan hun aangepaste orthopedagogisch kader… We verstonden elkaar en merkten hoe langer hoe meer dat we elkaar ook aanvoelden en elkaar aanvulden. Echt een mooie harmonie.
Zo begon Anne-mie haar pleidooi vorige week met “zielsverwantschap” maar jammer genoeg kan ze niet meer met mij samenwerken. Ik voelde ook verwijdering tussen ons de laatste maanden maar ik kon het niet goed plaatsen… En nu is een definitieve breuk… Ze verhuist naar andere leefgroep met pijn in het hart… Zowel zij als ik zullen waarschijnlijk nooit meer zo’n collega meemaken zoals wij 6 jaar als zielsverwanten ervaarden… Zéér jammer..