S016. Als je het hebt ervaren is alles in je leven niet meer wat het geweest

Onbekend

We voelden elkaars aanwezigheid al lang voordat we elkaar ontmoet hadden. Er was een gevoel wat wist dat we elkaar hoe dan ook zouden ontmoetten. De herkenning zou er zijn vanuit een twijfelloos vanzelfsprekend zijn. En zo geschiedde. We hadden beiden geen relatie en waren alweer een poosje alleen om vooral ruimte te maken voor de ontmoeting.
Wat er gebeurde na de eerste schriftelijke uitwisseling, was een golf van blijdschap, herkenning, extase en vreugde. Ik voelde ik wat hij voelde en omgekeerd. We weten hetzelfde. Onze intuïtie loopt gelijk. We hebben dezelfde allergieën. Zijn even gevoelig voor bepaalde omstandigheden geluiden, geuren. Er zijn vanuit vorige levens gelijksoortige herinneringen en in dit leven veel synchroniteit. We wisten allebei dat we elkaar zouden ontmoetten.
De relatie die we ten opzichte van elkaar hebben is dat we elkaar sedert een maand weer terug gevonden hebben en dat we midden in een versmelting van onze levens zijn. Mijn kinderen ervaren deze man ook als een natuurlijke aanwezigheid. Geen weerstand, een open welkom. Het is voorbestemd en we gaan dit aardse leven samen leven tot de doodt ons weer scheidt. Het was direct duidelijk dat we samen zijn na lang en dat dat wonder geleefd en beleefd wil worden. We laten onze stoffelijke aardse zaken leiden door het hogere en weten zeker dat dat wel goed komt. Er is vertrouwen.
De zielsliefde heeft mij gebracht dat ik heb gevonden wat ik vele levens mistte, ik voel me weer compleet.
Het meest bijzondere wat ik ervaren heb was de (stoffelijke) ontmoeting op het strand. We zijn naar elkaar toe gelopen om elkaars mens-zijn ook te voelen, daarvoor hadden we twee weken schriftelijk en telefonisch contact gehad. Het was een oerknal, een vereniging, een wonder, een lichtstraal.
Het zielsliefde-gevoel is het gelukszaligste wat er is. Wat ik voel overtreft al mijn romantische verwachtingen, het is meer dan alles wat ik ervan had voorgesteld. Ook het seksuele samen zijn geeft het volledige een zijn helemaal weer. Ik voelde zelfs onze gezamenlijke naam van ooit.
Zielsliefde bestaat!! En als je het hebt ervaren is alles in je leven niet meer wat het geweest is. Ik voel heel mijn wezen verdubbeld. Alle zwaarte van het aardse bestaan is gehalveerd. Vuurwerk als we samen zijn. Heftig, intens maar vooral uiterst liefdevol. We willen elkaar geen pijn doen en beseffen als dat als er ooit pijn zal komen, dat we elkaar slechts diep in de ogen hoeven te kijken om genade en heling te vinden.
Tegen anderen zou ik nog willen zeggen: geloof als je voelt dat hij/zij nabij is in jullie ontmoeting. Wees niet bang.