Q0915. Aantrekken/afstoten?

Onbekend

Klopt het dat hoe meer ik aan hem trek hij mij afstoot en als ik hem probeer te negeren zoekt hij mij steeds op ?

Antwoord 1
Is een heel logisch gevolg. Je komt te dicht bij zijn gevoel. Hij stoot af. Na een rustpauze voelt hij die drang weer en trekt jou aan. Een cirkeltje rond. De vraag is, kun je dit volhouden? Zolang geen van beiden een beslissing neemt blijft het zo doorgaan. (Manon)

Antwoord 2
Dat kan het patroon zijn, ja. Maar je kan misschien contact houden zonder aan hem te trekken. Dan hoeft-ie je niet proberen af te stoten. En dat maakt het gemakkelijker. (Arundash)

Antwoord 3
Manon, dit is zo herkenbaar. Er zijn drie weken voorbij gegaan zonder enig contact met mijn TZ, kon hem ook goed loslaten in die periode. En altijd is het alsof hij dat voelt want toen nam hij plotseling weer contact op en hebben we elkaar weer gezien. Bij ons is het patroon dan vaak zo dat hij me na die ene keer weer veel vaker wil zien, en dan weer een tijdje niet of minder. Onder zien versta ik hier een puur vriendschappelijk contact en ook nog eens altijd met anderen erbij. Een beslissing kunnen we beiden niet nemen om bepaalde redenen, dus het zal nog wel even zo doorgaan. (Onbekend)