Q0882. Exitcounseling

Wieweet

Deze vraag zal koren op de molen zijn van alle partners van tweelingzielen. Het gaat over exitcounseling. Exitcounseling houdt zich bezig met een specifieke manier van hulpverlening aan mensen die op enigerlei wijze last denken te hebben van/onderdrukt worden door een situatie/groep/persoon die gebruik maakt van dwingende beinvloedingstechnieken (brainwashtechnieken) om te onderdrukken. Exit-counseling kan o.a.van toepassing zijn: In het benaderen van slachtoffers die nog volledig ingekapseld zitten in het netwerk van een sekte/sektarische situatie. Hulpverlening aan slachtoffers van loverboys, hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk-geweld, hulpverlening aan incestslachtoffers, hulpverlening i.g.v. double-bind relaties. Zou het ook succesvol kunnen zijn in het loslaten van je tweelingziel?Iemand ervaring hiermee?