Q0565 Tweelingziel-ontmoeting zowel als bijnadoodervaring?

Onbekend

Men zegt wel dat een tweelingzielontmoeting te vergelijken is met een bijna-doodervaring. Zijn er die zowel de ene alsook de andere ervaring hebben gehad? Dus beide ervaringen hebben in hun leven?

Antwoord 1
Ja, ik. nog steeds krijg ik heftige steken in mijn hart als mijn zielslief pijn heeft. dat was heel erg een paar jaar terug.(Onbekend)

Antwoord 2
Antwoord 1: Dat is geen BDE,dat is een fysieke reactie wat jij beschrijft.Met bijna-doodervaring wordt bedoeld:een uittreding uit je lichaam, een veranderde bewustzijnsstaat tijdens een reële levensbedreigende situatie. Het gaat dus om het daadwerkelijk nabij (‘near’) de dood zijn.(Onbekend)

Antwoord 3
Weet ik; dat heb ik wel meegemaakt….ik denk dat t niet verstandig is het op te schrijven….maar ik had ook contact , vaak, met overleden mensen, familie….oa in die situatie. heeft me veel kracht gekost, heel veel. het meest doordat ik er niet over kon praten.(Onbekend)

Antwoord 4
De “symptomen” die ik kreeg na ontmoeting met tweelingziel waren: ‘s nachts met open ramen slapen (veeeeel frisse lucht!), het gevoel dat we allen op een hoger niveau allemaal met elkaar verbonden zijn,geen interesse meer in georganiseerde religie,onthechting.Dat zijn ook typische kenmerken bij een BDE. Zelf geen echte BDE gehad, wel bij auto-ongeval en bijna verdrinking, een gevoel van totale tijdloosheid en gewichtloosheid ervaren,geen echte uittreding,ook geen afdraaien van leven in film,meer een soort blackout.(Onbekend)

end