Q0246. Waarom ontmoet je jou wederhelft in dit leven?

Onbekend

Waarom zijn wij elkaar tegen gekomen?Niet om elkaar kapot te maken ?Niet om elkaars liefde te mogen delen? Waarom doet het het universum dit met ons? Iemand waar je heel je hart aan geeft, en niet bij elkaar kunnen,mogen zijn?

Antwoord
Als jou tweelingziel/soulmate/tweelingvlam/of je tweelingstraal in je leven komt, dan is dat een diepe relatie die veel aandacht vraagt, en zeker uitdagend is voor je persoonlijkheid. De wonde toont zich en is dus klaar voor zuivering en heling. Liefde en diepe verbondenheid is de reden van ons samen zijn. Als een groep met zo een intentie samenkomt zijn diepe wonderen mogelijk. Want ziels liefde is de sterkste kracht in het universum. We hernieuwen de sterke band met de ziel en ervaren de serene liefde die onvoorwaardelijk is en die je vaak tevergeefs zoekt bij die ander. Zielsliefde is een zijnstoestand, een stralend licht dat iedereen die in haar invloedssfeer komt naar een hogere vibratie brengt, koestert en geruststelt. Zielsliefde is sereen omdat ze accepterend is, ze lost belemmeringen op juist door haar acceptatie. Door zielsliefde toe te laten ervaar je wat onvoorwaardelijke liefde teweeg brengt.en je ervaart zeker veel diepe dalen en veel hoge pieken,wie een rustig liefdes leven wil,moet geen soulmate/tweelingziel nemen. Een gewone aardse liefde gaat na een tijdje over. maar zielsliefde is voor altijd en eewig onvoorwaardelijk. Waarom je elkaar tegen komt? om de goddelijke liefde bij elkaar te mogen ontdekken,elkaar het licht laten zien.(Onbekend)

Antwoord
Ik heb helaas geen antwoorden, alleen maar nog meer vragen. We proberen sterk te zijn, maar waarom en voor wie? Voor onszelf of voor die ander, waar we toch niet mee verenigd zullen/kunnen worden. Wat een rotstreek van dat universum, vind je ook niet, om tijd en plaats zo door elkaar te gooien, dat het nooit onze tijd en plaats zal kunnen worden. Maar we moeten ons juist niet sterk houden, we moeten het verdriet op ons in laten werken, zodat we er een sterkere, want door ervaring gegroeide ziel aan overhouden.(Onbekend)