Q0245. Hoe herken je tweelingzielen?

Onbekend

Tweelingzielen, vlammen en stralen wekken bij ons een gevoel op van vertrouwelijkheid, van herkennen en thuis zijn. Een verlangen elkaar te steunen en op een dieper niveau te ontmoeten. De ziel trekt elkaar. Dit gebeurt met of zonder fysieke aantrekkingkracht. Meestal is dit laatste dan hormonaal en heeft het niets te maken met het Heilig Huwelijk of de ziel. Al denken we dat vaak wel. Het is gebaseerd fysieke aantrekkelijkskracht en hormonen. In de zielenrelatie kan dat lastig zijn als dit laatste voor de een wel geldt en voor de ander niet. Zielenrelaties kenmerken zich door onbedektheid en eerlijkheid. Alles wat we niet zien zitten in de ander en onszelf komt juist in zielenrelaties heftig naar voren. Het veroorzaakt diepere pijn en liefde dan in andere relaties omdat meerdere delen elkaar ontmoeten. Weglopen en weer tot elkaar komen. Hoe het ook zal aflopen, uiteindelijk zal het leiden naar meer liefde, verantwoordelijkheid, vrijheid en onafhankelijkheid in onszelf. Ongewild of onbewust voor ons dagbewustzijn, sturen we onze zielepartner steeds bij ons weg, zodat ze terug kan keren naar het Thuis in haarzelf. De intensiteit van liefde, onvoorwaardelijkheid e.a. gevoelens nemen toe vanaf het tweelingziel-stadium en zo verder tot het stralen-niveau. Een tweelingziel kan uiteindelijk ook onze tweelingstraal zijn. De meest ultieme en diepgaande ontmoeting. Dit gebeurt alleen als het bewustzijn van beiden kosmisch of universeel begint te worden. Tweelingzielen trekken elkaar aan om elkaar te helpen spiritueel en in het hart te groeien. Tweelingvlammen trekken elkaar aan om elkaar te helpen de innerlijke God-Godin te doen ontwaken. Ze zien en stimuleren dit in elkaar, voelen enorme liefde voor de ander. Zien diens schoonheid en stralenheid. Worden daar verliefd op. Tweelingstralen helpen elkaar de reeds gekende God-Godin te doen indalen in de onderste drie chakra`s. Ze laten zekerheden, patronen en veiligheid los d.m.v. hun samenzijn en bewustzijn. Elke keer krijgen ze de uitdaging zich alleen te orienteren op dat wat er werkelijk toe doet. Op eenheid, de ziel en het Goddelijke. In vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid naar elkaar. Steeds keren ze terug naar dankbaarheid i.p.v. van te korten te zien bij elkaar. Ze helpen elkaar de kosmische Taak te doen ontwaken en neerzetten. Tweelingstralen brengen elkaar dichter bij zelfrealisatie, het interne Heilig Huwelijk en verlichting. Bloot zijn bij elkaar Maar ook gemis, verlangen, verdriet, zielenpijn en het onvermogen kunnen heel intens zijn omdat niet alleen de ziel en de Vonk reageren op elkaar maar ook karma, verleden levens en vooral het lager zelf. Nergens komt het lager zelf zo bloot te liggen als bij tweelingrelaties.

Antwoord
Ik begrijp dat tweelingzielen die elkaar hebben gevonden beiden op een hoger bewustzijnsniveau zitten. Geeft dat dan geen frictie met het ‘aardse’? Ik kan me voorstellen dat de relatie zo diep en intens is dat je vergeet dat er nog een wereld om je heen bestaat, die geen boodschap heeft aan jouw intense beleving van ultieme liefde en het vinden van de god – godin in elkaar.(Onbekend)