P0724. Kom, Vlugt

Onbekend

Maar..
Wie maakt dat hij of zij het voelt, maar zelden of nooit ziet..??
Zijn wij het..?? Of zijn zij het..?? Allen beide, wel… òf niet..??
Mijn hemel, Zielsliefde, geestkracht wil dat jij jèzelf in het ècht ziet..!!
Kastijdt dus mijn ziel, die bitter alsmede o,zo zalig verzadigd is met verdriet…