P0544. Wat is echt?

Onbekend

Onder al maar neerzijgende regen zuchten de takken diep
Donkere wolken pakken zich samen en overstemmen de stem die riep
Riep hij mij of droomde ik alleen maar?
Was jij slechts een luchtkasteel, een rozenhaag vol doornen zonder gevaar
Het spoor bijster distantieer ik mij van mijn gevoel
Ik tracht de dingen helder te zien zoals ze zijn, zoals ze echt zijn
Maar rest mij de vraag: wat is echt?