P0470. Voor Jeetje

Onbekend

Ooit ineens, op een dag… Zonder iets van enige vorm van waarschuwing vooraf…
Te zijner tijd, op een dag, mooier dan de dag voor dit heden…
Ja echt, mooier dan ooit, in de voormiddag ver na dit -thans heersende- verleden…
Als zwoel en troebel het weerbeeld kenschetsen alsmede zacht manipuleren…
Zie ik jou, samen met je gestalte, ooh, dè acht zaligheden, mijn wereld weder betreden..
Het behoort tot het rijk der mogelijkheden… Lees… Mogelijk -in het thans heersende- heden…