P0452. Samen

t.o.d.

Ik geloof er weer in
De vlinders wijzen me de weg
Eerst waren ze samen
toen vloog er ééntje weg
De ander zocht
maar vond niet
en ging geduldig zitten wachten
En ja daar kwam de eerste weer terug
Hij pikte haar op
en samen vlogen ze weg
Samen