P0446. Als de wind

Onbekend

Als de wind…
Mijn liefde nou eens meenam
Over bergen en rivieren
En hij bracht mijn liefde
Een beetje dichterbij
Zou de last dan beter te dragen
Je hoofd gebogen
Zwaar van alle vragen
Als de wind…

Voel je het waaien?