P0348. Inzicht

Onbekend

droom
vannacht
zo lang al
‘in love’
zo lang al
gewacht
ineens
inzicht
zo lang al
te lang gewacht?
een opening
een verlangen
geef je mij
nieuwe kansen?
een droom
waarin ik
je even zag
waarin ik
je kon voelen
zo lang al
Zo…
langzaam