P0330. Zonder titel

J.

Wat is dit moeilijk
Als je weet dat het er is
Maar dat het niet kan
Met heel je hart zou je willen
Dat het er kon zijn
Maar het kan niet
Nog niet
Of nooit

Reactie
O ja, het kan wel zijn en het zal ooit zijn. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Tijd is slechts relatief.
(Onbekend)