P0230. Leeg

Onbekend

Koud en kilte om mij heen
nooit eerder
voelde ik mij zo alleen
leeg en stilte in mijn hoofd
verdriet om mijn Lief
heeft alles in mij verdoofd
zoek naar een klein straaltje licht
maar tot in de verste verte
geen enkel uitzicht
langzaam voel ik
alle energie uit mij glijden
wie wil mij verlossen
uit dit lijden…