P0124. Bijna thuis

Forever

Een rust een levenskracht borrelt omhoog
om mijn eigen weg te gaan
om niet meer stil te blijven staan
mijn liefde vangt een stralende regenboog
alle angsten die ik had in mijn leven
stuk voor stuk gaan ze het begeven
liefde maakt me vrij en vol verlangen
durfde niet voor mezelf te kiezen
maar die angst gaat het nu toch verliezen
intens verlangen drijft me voort
weet nu wie mijn stem en ziel hoort
in een bad vol borrelende angst
trek ik de stop eruit,liefde duurt het langst
en weet je wat, het is niet eens zo eng
ben blij dat ik eindelijk mezelf weer ben
liefde, geduld en vertrouwen
het is soms zo moeilijk vast te houden
weet dat je eens komt om me te kussen
dan mogen we al ons verlangen blussen
dansend samen ,de stilte, het samen één
echt, dan zijn jij en ik nooit meer alleen
nog even maar..eindelijk Thuis

Ik geloof in jou en onze innige Liefde
eindelijk, ik begrijp je en ik hou van je!
Lief van mijn leven, mijn Lief voor altijd
Mijn Adam, mijn adem, tot in de eeuwigheid

‘Ik hoor bij jou’ (van Marco)

Yours

Reactie

Lief, er is zoveel wat ik je zeggen wil
jouw lieve woorden raken mij diep
maar het mag nog niet
het is veiliger zo,
stil ………

Love You
(Forever)