P0106. Mail

N.

Open
haar wegen in zijn nachten
onder zijn kruis verhit haar zon.
Surf zijn zee langs haar stranden
escape bitter whisky & scrambled eggs.

WEK haar
met zijn gedachten.
Haar oren in zijn stem
haar billen zijn tanden.
Bezwaar hun lichaam
verlicht hun geest
zo tegen tweeen, tegen achten.

ALTIJD

MAIL!

Onbevlekt
en ongerijmd:
Zij opent
Hij dicht.