P0056. Zonder titel

Onbekend

Je kwam in mijn leven als een chatterin,
maar al gauw werd je een goede vriendin.
Een vriendschap daar bleef het niet bij,
je werd al gauw een deel van mij.
Mijn gevoelens voor jou werden sterker edoch,
het was een liefde die eigenlijk niet moch.
Het afgelopen jaar,
was voor ons beide heel zwaar.
De gedachten aan een samenzijn,
bracht in werkelijkheid geluk, maar ook pijn.
Van iemand te houden zoveel,
een liefde die ik samen met jou deel.